Balles dejas

Balles Dejas ir ļoti skaists veids kā atpūsties. Tas nav ne sports, ne skatuves māksla, ne fitness. Balles Deju galvenā sastāvdaļa ir improvizācija – Sieviete ļaujas un Vīrietis vada, rādot dejas pamata soļus vajadzīgajā ātrumā un virzienā, un figūras, kuru secība iepriekš nav paredzēta.”, http://ballesdejas.lv/balles-dejas

Apgūsim balles dejas –

*Vīnes valsi,

*lēno valsi,

*fokstrotu,

*Argentīnas tango,

*Angļu tango,

*rumbu,

*svingu,

*ča-ča-ča,

*balles etiķeti.

 

  Gaidīsim gan pārus, gan atsevišķi kungus un dāmas, vai arī kopā ar brāli (māsu), dēlu (meitu) vai mazdēlu (mazmeitu). Pirmajās nodarbībās veidosiet deju pārus. Iespējams, ka brīvajiem kungiem un dāmām tieši deju prasmju apguve būs pirmais solis dzīves drauga meklējumos.

Vīrieši ieprieciniet savas sievietes, jo viņām patīk dejot, un izbaudiet kopīgi pavadīta laika pozitīvo ietekmi uz pāra attiecībām.

Pasniedzējs – Bruno Ķirulis